Rady Osiedli

W Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie są wybierane Rady Osiedli: Norwida, Moczydła, Sowińskiego.

Rada Osiedla „MOCZYDŁO”

Skład Rady Osiedla zostanie wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zapisami Statutu.
Istniejącej Radzie upłynęła kadencja.

Rada Osiedla „NORWIDA”

Skład Rady Osiedla zostanie wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zapisami Statutu.
Istniejącej Radzie upłynęła kadencja.


Rada Osiedla „SOWIŃSKIEGO”

Skład Rady Osiedla zostanie wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zapisami Statutu.
Istniejącej Radzie upłynęła kadencja.