Ważne telefony

Instrukcja postępowania w przypadku awarii lub usterki

W przypadku poważnych awarii, które wystąpiły poza godzinami pracy biura Spółdzielni tj. poniedziałek po godz. 18:00,   wtorek – czwartek po godz. 16:00, piątek po godz. 14:00 oraz w weekendy i święta, należy dzwonić do poniższych firm świadczących usługi dla Spółdzielni:

Awarie elektryczne w częściach wspólnych, awarie oświetlenia budynku i terenu
PUH KOZAK +48 22 6661714, +48 22 6661715, 698920431, 517497512, 797796957

Awarie instalacji wodnych i kanalizacji: kanalizacja bytowa i deszczowa w częściach wspólnych
PUH KOZAK +48 22 6661714, +48 22 6661715, 698920431, 517497512, 797796957

Awarie domofonów, awarie systemu wejścia i zabezpieczenia dostępu do budynku
DOLISZNY 695373071

Awarie instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek

ALTRIM 501175604,  602271470 

Pogotowie dźwigowe dla budynków Sowińskiego 54, Redutowa 50, Kasprzaka 96, Wieluńska 1, Wieluńska 2 – ROBERT ORLIK EL-DŹWIG 602343490

Pogotowie dźwigowe dla budynków Szulborska 8, Norwida 3, Prymasa 95, Prymasa 97, Prymasa 99 – CHMIELEWSKI S.A – 666404806 lub +48 22 7576990

Pogotowie MPWiK 994 lub +48 22 445 50 00

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie Energetyczne +48 22 821 31 31, 991

Ochrona – interwencje (tylko dla budynków z systemem telewizji CCTV – osiedle Norwida) +48 22 2990800

TELEFONY POMOCNICZE

POLICJA 112

Komisariat Warszawa Wola, ul. Żytnia 36 – oficer dyżurny  +48 47 723 72 55

Straż Pożarna 112, 998

Straż Miejska 986

Pogotowie Ratunkowe 112, 999